U heeft een klacht. Wat nu?

De Wkkgz (Wet, kwaliteit, klachten en geschillenzorg) verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de wet zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Vanuit de Beroepsvereniging LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) zijn de leden aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze), het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op

Praktijk Levenswijze doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier te behandelen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is dan belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie aan mij voor. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij www.LVNT.nl , de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen, dit is gratis en onafhankelijk. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld.

Maar als uw klacht nog steeds niet is opgelost, dan is er nog een Geschillencommissie. Voor verdere info hierover verwijs ik naar de website www.SCAG.nl  het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg en naar de site www.onafhankelijkegeschillencommissie.nl